Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sagittis malesuada augue et eleifend. Cras non magna lobortis, bibendum quam ac, laoreet ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sagittis malesuada augue et eleifend. Cras non magna lobortis, bibendum quam ac, laoreet ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sagittis malesuada augue et eleifend. Cras non magna lobortis, bibendum quam ac, laoreet ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque sagittis malesuada augue et eleifend. Cras non magna lobortis, bibendum quam ac, laoreet ipsum.

Nhằm tạo sân chơi cho CB-CNV công ty sau những giờ làm việc và xây dựng tinh thần thể thao trong công ty . Được sự đồng ý của Ban Giám Đốc, ngày 14/01/2018 vừa qua Công Đoàn công ty tổ chức giải bóng chuyền Phong Thạnh 2018 

Nhằm tạo sân chơi cho CB-CNV công ty sau những giờ làm việc và xây dựng tinh thần thể thao trong công ty . Được sự đồng ý của Ban Giám Đốc, ngày 14/01/2018 vừa qua Công Đoàn công ty tổ chức giải bóng chuyền Phong Thạnh 2018 

  HOTLINE

Hotline 24/7

Hotline 1

 

Sales 01
84 028 38155167

Hotline 2

 

Sales 02
84 028 38155168

Hotline 3

 

Sales 03
84 028 38155169

Facebook chat