TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT ANH TÀI
ĐỊA CHỈ: 287 Thượng Hải Lãn Ông, quận 5, TPHCM
ĐIỆN THOẠI: 02838155168
EMAIL: infopt@phongthanh.com.vn
WEBSITE: phongthanh.com.vn
TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2
ĐỊA CHỈ: 287 Thượng Hải Lãn Ông, quận 5, TPHCM
ĐIỆN THOẠI: 02838155168
EMAIL: infopt@phongthanh.com.vn
WEBSITE: phongthanh.com.vn
TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 3
ĐỊA CHỈ: 287 Thượng Hải Lãn Ông, quận 5, TPHCM
ĐIỆN THOẠI: 02838155168
EMAIL: infopt@phongthanh.com.vn
WEBSITE: phongthanh.com.vn
TÊN ĐƠN VỊ: Tiem Minh Ky
ĐỊA CHỈ: 285 Hai Thuong Lan Ong, Phuong 10, Quan 5, TPhcm
ĐIỆN THOẠI: 02838155168
EMAIL: infopt@phongthanh.com.vn
WEBSITE: phongthanh.com.vn
  HOTLINE

Hotline 24/7

Hotline 1

 

Sales 01
84 028 38155167

Hotline 2

 

Sales 02
84 028 38155168

Hotline 3

 

Sales 03
84 028 38155169

Facebook chat